Linsvätska

lins 300x199 - Linsvätska

Om du har linser som används under en längre tid än en dag är det enormt viktigt att använda linsvätska. Det finns flera olika användningsområden med linsvätska; sköljning av ögat, rengöring av linserna, desinficering av linserna och förvaring av dem. Alla dessa områden behöver du linsvätska till.

Om du inte vill riskera att få infektioner eller att försämra skärpan i linsen är det väldigt viktigt att använda linsvätska. Rengör du dina linser regelbundet dör virus, bakterier och svampar som kan komma att hamna på linsen. Linsvätska tar även bort den beläggning av protein och smuts som bildas på linsen under dagen. Det finns en sjukdom som heter Akantamöbakeratit som du riskerar att få om du inte rengör dina linser regelbundet med linsvätska. Den är visserligen en ovanligt förekommande sjukdom i Sverige, men man vill ju ändå vara på den säkra sidan. Man bör därför aldrig tvätta sina linser med vanligt kranvatten, inte heller förvara dem i det, eftersom akantamöban kan finnas i kranvattnet. Saliv är heller inte något att rekommendera för att rengöra sina linser.

Alltså, alla linser som du använder under en längre tid än endagslinser behöver linsvätska som komplement. Att använda linsvätska gör att linserna håller längre, både vad det gäller skärpa, kvalitet och fuktighet. Eftersom att det numera finns flera olika typer av linser som är gjorda av olika material, är det viktigt att hålla koll på vilken sorts linsvätska du ska använda till just dina. Det är inte alltid alla linsvätskor fungerar på samma linser.

Kort sagt gör en god skötsel av dina linser att du sparar in på onödiga utgifter och du minimerar riskerna för att råka ut för infektioner och andra otrevligheter. Tänk även på att du kan behöva olika sorters linsvätska beroende på om du har hårda eller mjuka linser.